REXROTH力士乐钢厂滤芯

REXROTH力士乐钢厂滤芯

产品介绍:REXROTH力士乐钢厂滤芯使用钢厂液压系统,常备现货,流动疲劳特性在标准流动和压降条件下稳定。在液压过滤器中起到过滤作用的是液压过滤器的滤芯,它是阻拦杂质污染进入液压系统

产品详细

REXROTH力士乐钢厂滤芯使用钢厂液压系统,常备现货,流动疲劳特性在标准流动和压降条件下稳定。在液压过滤器中起到过滤作用的是液压过滤器的滤芯,它是阻拦杂质污染进入液压系统的过滤网。
德国力士乐Rexroth公司与原博世自动化技术部于2001年合并成为博世力士乐Rexroth公司,属博世集团全资拥有,但独立进行业务运作,提供工业液压、电子传动与控制、线性传动与组装技术、气动、液压传动服务以及行走机械液压方面的传动与控制解决方案。REXROTH力士乐于2008年左右收购德国EPE公司,EPE滤芯型号逐渐由力士乐型号所替换。固安县诚誉过滤器材有限公司开发互换了2300余款REXROTH力士乐滤芯,适用于工业液压润滑系统及工程机械液压系统。其中1.系列和2.系列作为常用型滤芯系列,起订量小、供货周期短。可提供国产或进口滤材滤芯。
部分滤芯型号:
 
R928051777滤芯2.Z075H10PZ-B00-0-M R928006456滤芯2.0030PWR3-A00-0-V
R928036958滤芯2.Z075H10XL-B00-0-M0 R928006457滤芯2.0030PWR6-A00-0-V
R928051775滤芯2.Z075H3PZ-B00-0-M R928006458滤芯2.0030PWR10-A00-0-V
R928051776滤芯2.Z075H6PZ-B00-0-M R928006459滤芯2.0030PWR20-A00-0-V
R928037243滤芯2.Z075PWR3-B00-0-M R928006465滤芯2.0030PWR3-B00-0-V
R928051781滤芯2.Z125H10PZ-B00-0-M R928006466滤芯2.0030PWR6-B00-0-V
R928051779滤芯2.Z125H3PZ-B00-0-M R928006467滤芯2.0030PWR10-B00-0-V
R928051780滤芯2.Z125H6P2-B00-0-M R928006468滤芯2.0030PWR20-B00-0-V
R928037495滤芯2.Z125PWR10-B00-0-V R928006474滤芯2.0030PWR3-C00-0-V
R928037244滤芯2.Z125PWR3-B00-0-M R928006475滤芯2.0030PWR6-C00-0-V
R928047723滤芯2.Z180H10XL-B00-0-V R928006476滤芯2.0030PWR10-C00-0-V
R928045009滤芯2.Z180PWR3-C00-0-V R928006477滤芯2.0030PWR20-C00-0-V
R928046116滤芯2.220H10XL-C00-0-M R928006483滤芯2.0045PWR3-A00-0-M
R928053550滤芯2Z30G100-C00-0-M R928006484滤芯2.0045PWR6-A00-0-M
R928019425滤芯2.Z30PWR10-C00-0-M R928006485滤芯2.0045PWR10-A00-0-M
R928046117滤芯2.Z30PWR10-C00-0V R928006486滤芯2.0045PWR20-A00-0-M
R928019014滤芯2.Z30PWR3-C00-0-M R928006492滤芯2.0045PWR3-B00-0-M
R928036119滤芯2.Z90PWR10-C00-0-M R928006493滤芯2.0045PWR6-B00-0-M
R928035709滤芯2.Z90PWR10-C00-0-V R928006494滤芯2.0045PWR10-B00-0-M
R928018940滤芯2.Z90PWR3-C00-0-M R928006495滤芯2.0045PWR20-B00-0-M
R928053249滤芯1.0040G60-A00-0-M R928006501滤芯2.0045PWR3-C00-0-M
R928055489滤芯1.0040G60-A00-0-V R928006502滤芯2.0045PWR6-C00-0-M
R928005844滤芯1.0040PWR3-A00-0-V R928006503滤芯2.0045PWR10-C00-0-M
R928045065滤芯1.0045G500-A00-0-M R928006504滤芯2.0045PWR20-C00-0-M
R9280450661滤芯.0045G60-A00-0-M R928006510滤芯2.0045PWR3-A00-0-V
R928041765滤芯1.0045G60-A00-0-V R928006511滤芯2.0045PWR6-A00-0-V
R928055133滤芯1.0063H1XL-A00-0-M R928006512滤芯2.0045PWR10-A00-0-V
R928005853滤芯1.0063PWR3-A00-0-M R928006513滤芯2.0045PWR20-A00-0-V
R928005862滤芯1.0063PWR3-A00-0-V R928006519滤芯2.0045PWR3-B00-0-V
R928055134滤芯1.0100G60-A00-0-M R928006520滤芯2.0045PWR6-B00-0-V
R928053048滤芯1.0100H16XL-A00-0-V R928006521滤芯2.0045PWR10-B00-0-V
R928055136滤芯1.0100H1XL-A00-0-M R928006522滤芯2.0045PWR20-B00-0-V
R928005880滤芯1.0100PWR3-A00-0-V R928006528滤芯2.0045PWR3-C00-0-V
R928048073滤芯1.0120G100-A00-0-V R928006529滤芯2.0045PWR6-C00-0-V
R928054875滤芯1.0120G100-A0V-0-V R928006530滤芯2.0045PWR10-C00-0-V
R928039408滤芯1.0120G40-A00--0-V R928006531滤芯2.0045PWR20-C00-0-V
R928048772滤芯1.0120G60-A00-0-V R928006537滤芯2.0095PWR3-A00-0-M
R928041678滤芯1.0120G60-A00-0-M R928006538滤芯2.0095PWR6-A00-0-M
R928007561滤芯.0120PWR10-C00-0-M R928006539滤芯2.0095PWR10-A00-0-M
R928005745滤芯1.0120PWR3-A00-0-M R928006540滤芯2.0095PWR20-A00-0-M
R928005763滤芯1.0120PWR3-A00-0-V R928006546滤芯2.0095PWR3-B00-0-M
R928055137滤芯1.0130G100-A00-0-M R928006547滤芯2.0095PWR6-B00-0-M
R928055141滤芯1.0130G25-A00-0-M R928006548滤芯2.0095PWR10-B00-0-M
R928055144滤芯1.0130G40-A00-0-M R928006549滤芯2.0095PWR20-B00-0-M
R928037180滤芯1.0130PWR10-A00-0-M R928006555滤芯2.0095PWR3-C00-0-M
R928037178滤芯1.0130PWR3-A00-0-M R928006556滤芯2.0095PWR6-C00-0-M
R928037183滤芯1.0150PWR10-A00-0-M R928006557滤芯2.0095PWR10-C00-0-M
R928037181滤芯1.0150PWR3-A00-0-M R928006558滤芯2.0095PWR20-C00-0-M
R928055121滤芯.0150PWR3-A00-0-V R928006564滤芯2.0095PWR3-A00-0-V
R928046978滤芯1.0160AS-A00-0-M0 R928006565滤芯2.0095PWR6-A00-0-V
R928009617滤芯1.0160G10-AOV-0-V R928006566滤芯2.0095PWR10-A00-0-V
R928039799滤芯1.0160G100-A00-0-V R928006567滤芯2.0095PWR20-A00-0-V
R928007762滤芯1.0160-G25-AH0-0-V R928006573滤芯2.0095PWR3-B00-0-V
R928046897滤芯1.0160G60-A00-0-M R928006574滤芯2.0095PWR6-B00-0-V
R928044456滤芯1.0160G60-A00-0-V R928006575滤芯2.0095PWR10-B00-0-V
R928055177滤芯1.0160H1XL-A00-0-M R928006576滤芯2.0095PWR20-B00-0-V
R928005909滤芯1.0160PWR10-A00-0-V R928006582滤芯2.0095PWR3-C00-0-V
R928007765滤芯1.0160PWR10-AH0-0-V R928006583滤芯2.0095PWR6-C00-0-V
R928005889滤芯1.0160PWR3-A00-0-M R928006584滤芯2.0095PWR10-C00-0-V
R928005907滤芯1.0160PWR3-A00-0-V R928006585滤芯2.0095PWR20-C00-0-V
R928054213滤芯1.0200G40-A00-0-V R928006591滤芯2.0145PWR3-A00-0-M
R928038600滤芯1.0200G60-A00-0-M R928006592滤芯2.0145PWR6-A00-0-M
R928052730滤芯1.0200G60-AH0-0-V R928006593滤芯2.0145PWR10-A00-0-M
R928047235滤芯1.0200P10-A00-0-T R928006594滤芯2.0145PWR20-A00-0-M
R928005799滤芯1.0200PWR3-A00-0-M R928006600滤芯2.0145PWR3-B00-0-M
R928005808滤芯1.0200PWR3-A00-0-V R928006601滤芯2.0145PWR6-B00-0-M
R928028907滤芯1.0200AS10-A0-0-M R928006602滤芯2.0145PWR10-B00-0-M
R928048544滤芯1.0250AS6-A00-0-M R928006603滤芯2.0145PWR20-B00-0-M
R928005923滤芯1.0250G100-A00-0-M R928006609滤芯2.0145PWR3-C00-0-M
R928048774滤芯1.0250H10XL-A00-0-V R928006610滤芯2.0145PWR6-C00-0-M
R928005817滤芯1.0270PWR3-A00-0-M R928006611滤芯2.0145PWR10-C00-0-M
R928005826滤芯1.0270PWR3-A00-0-V R928006612滤芯2.0145PWR20-C00-0-M
R928007682滤芯1.0270PWR3-AH0-0-V R928006618滤芯2.0145PWR3-A00-0-V
R928053115滤芯1.0270VS25-A00-0-V R928006619滤芯2.0145PWR6-A00-0-V
R928045132滤芯1.0270CPWR3-A00-0-M R928006620滤芯2.0145PWR10-A00-0-V
R928040549滤芯1.0270CPWR3-A00-0-V R928006621滤芯2.0145PWR20-A00-0-V
R928051978滤芯1.0400AS3-A00-0-M R928006627滤芯2.0145PWR3-B00-0-V
R928048072滤芯1.0400G60-A00-0-M R928006628滤芯2.0145PWR6-B00-0-V
R928005980滤芯10400H6XL-A00-0-V R928006629滤芯2.0145PWR10-B00-0-V
R928005972滤芯1.0400PWR10-C00-0-M R928006630滤芯2.0145PWR20-B00-0-V
R928005990滤芯1.0400PWR10-C00-0-V R928006636滤芯2.0145PWR3-C00-0-V
R928005079滤芯1.0400PWR3-A00-0-V R928006637滤芯2.0145PWR6-C00-0-V
R928007035滤芯1.0400PWR3-AH0-0-V R928006638滤芯2.0145PWR10-C00-0-V
R928005070滤芯1.0400PWR-C00-0-M R928006639滤芯2.0145PWR20-C00-0-V
R928047456滤芯1.0630G60-A00-0-M R928006663滤芯2.0040PWR3-C00-0-M
R928047401滤芯1.0630VS25-A00-0-M R928006664滤芯2.0040PWR6-C00-0-M
R928006042滤芯1.1000PWR3-A00-0-V R928006665滤芯2.0040PWR10-C00-0-M
R928052688滤芯1.2000G60-A00-0-M R928006666滤芯2.0040PWR20-C00-0-M
R928040797滤芯12000H10XL-A00-0-M R928006673滤芯2.0040PWR6-A00-0-V
R928040799滤芯1.2000H10XL-A00-0-V R928006674滤芯2.0040PWR10-A00-0-V
R928048158滤芯1.200H6XL-A00-0-M R928006675滤芯2.0040PWR20-A00-0-V
R928053978滤芯1.2000H6XLA00-0-V R928006681滤芯2.0040PWR3-B00-0-V
R928041312滤芯1.2000PWR3-A00-0-M R928006682滤芯2.0040PWR6-B00-0-V
R928053881滤芯1.2500G60-A00-0-M R928006684滤芯2.0040PWR20-B00-0-V
R928040800滤芯1.2500H10XL-A00-0-M R928006690滤芯2.0040PWR3-C00-0-V
R928041237滤芯1.2500H20XLA00-0-M R928006691滤芯2.0040PWR6-C00-0-V
R928046806滤芯1.2500H6XL-A00-0-M R928006692滤芯2.0040PWR10-C00-0-V
R928041314滤芯1.2500PWR3-A00-0-M R928006693滤芯2.0040PWR20-C00-0-V
R928022362滤芯20040G40-B00-0-M R928006717滤芯2.0063PWR3-C00-0-M
R928022394滤芯20040G40-B00-0-V R928006718滤芯2.0063PWR6-C00-0-M
R928053429滤芯20040G500-AHV-0-V R928006719滤芯2.0063PWR10-C00-0-M
R928041550滤芯2.0040G60-AH0-0-V R928006720滤芯2.0063PWR20-C00-0-M
R928052468滤芯2.0040G60-B00-0-V R928006727滤芯2.0063PWR6-A00-0-V
R928010359滤芯2.0040H10XL-AOV-0-M R928006728滤芯2.0063PWR10-A00-0-V
R928006645滤芯2.0040H3XLA00-0-M R928006729滤芯2.0063PWR20-A00-0-V
R928006681滤芯2.0040H3XL-B00-V R928006736滤芯2.0063PWR6-B00-0-V
R928012249滤芯2.0040H3XL-BHV-0-V R928006738滤芯2.0063PWR20-B00-0-V
R928008529滤芯2.0040H6XL-AHO-0-V R928006744滤芯2.0063PWR3-C00-0-V
R928006656滤芯2.0040PWR10-B00-0-M R928006745滤芯2.0063PWR6-C00-0-V
R928006683滤芯2.0040PWR10-B00-0-V R928006746滤芯2.0063PWR10-C00-0-V
R928006672滤芯2.0040PWR3-A00-0-V R928006747滤芯2.0063PWR20-C00-0-V
R928006654滤芯2.0040PWR3-B00-0-M R928006771滤芯2.0100PWR3-C00-0-M
R928048058滤芯2.0040VS25-A00-0-M R928006772滤芯2.0100PWR6-C00-0-M
R928055418滤芯2.0040VS25B00-0-M R928006773滤芯2.0100PWR10-C00-0-M
R928027838滤芯2.0058G100-A00-0-M R928006774滤芯2.0100PWR20-C00-0-M
R928054052滤芯2.0058G40-A00-6-M R928006780滤芯2.0100PWR3-A00-0-V
R928053646滤芯2.0058G60-A00-0-M R928006781滤芯2.0100PWR6-A00-0-V
R928010837滤芯2.0058H20XL-A0V-6-V R928006782滤芯2.0100PWR10-A00-0-V
R928007123滤芯20058H6XL-A00-6-V R928006783滤芯2.0100PWR20-A00-0-V
R928007077滤芯2.0058PWR3-A00-0-M R928006789滤芯2.0100PWR3-B00-0-V
R928007113滤芯2.0058PWR3-A00-6-M R928006790滤芯2.0100PWR6-B00-0-V
R928007122滤芯2.0058PWR3-A00-6-V R928006791滤芯2.0100PWR10-B00-0-V
R928049014滤芯2.0059G60-A00-0-M R928006792滤芯2.0100PWR20-B00-0-V
R928052995滤芯2.0059H3XL-AHV-0-E R928006798滤芯2.0100PWR3-C00-0-V
R928007095滤芯2.0059PWR3-A00-0-M R928006799滤芯2.0100PWR6-C00-0-V
R928008554滤芯2.0063G25-AH0-0-M R928006800滤芯2.0100PWR10-C00-0-V
R928048495滤芯2.0063G60-A00-0-V R928006801滤芯2.0100PWR20-C00-0-V
R928022992滤芯2.0063G60-B00-0-M R928006810滤芯2.0160PWR20-A00-0-M
R928049461滤芯2.0063G800-A00-0-M R928005800滤芯1.0200PWR6-A00-0-M
R987315438滤芯2.0063H20XL-B00-0-P5 R928005801滤芯1.0200PWR10-A00-0-M
R928006737滤芯2.0063PWR10-B00-0-V R928005802滤芯1.0200PWR20-A00-0-M
R928006726滤芯2.0063PWR3-A00-0-V R928005809滤芯1.0200PWR6-A00-0-V
R928006708滤芯2.0063PWR3-B00-0-M R928005810滤芯1.0200PWR10-A00-0-V
R928006735滤芯2.0063PWR3-B00-0-V R928005811滤芯1.0200PWR20-A00-0-V
R928054674滤芯2.0100AS6-A00-0-M R928005818滤芯1.0270PWR6-A00-0-M
R928053707滤芯2.0100G200-BH0-0-V R928005819滤芯1.0270PWR10-A00-0-M
R928038532滤芯2.0100G25-AH0-0-N R928005820滤芯1.0270PWR20-A00-0-M
R928041137滤芯2.0100G500-A00-0-M R928005827滤芯1.0270PWR6-A00-0-V
R928039030滤芯2.0100G60-A00-0-V R928005828滤芯1.0270PWR10-A00-0-V
R928054627滤芯2.0100G60-B00-0-M R928005829滤芯1.0270PWR20-A00-0-V
R928010477滤芯2.0100H20XL-B0V-0-M R928005835滤芯1.0040PWR3-A00-0-M
R928006753滤芯2.0100PWR3-A00-0-M R928005836滤芯1.0040PWR6-A00-0-M
R928006762滤芯2.0100PWR3-B00-0-M R928005837滤芯1.0040PWR10-A00-0-M
R928039892滤芯2.0130AS20-A00-0-M R928005838滤芯1.0040PWR20-A00-0-M
R928052220滤芯2.0130G100-AH0-0-V R928005845滤芯1.0040PWR6-A00-0-V
R928047585滤芯2.0130G100-B0V-0-V R928005846滤芯1.0040PWR10-A00-0-V
R928047540滤芯2.0130G300-B00-0-M R928005847滤芯1.0040PWR20-A00-0-V
R928022330滤芯2.0130PWR10-B00-0-V R928005863滤芯1.0063PWR6-A00-0-V
R928054647滤芯2.0130PWR10-BH0-0-V R928005864滤芯1.0063PWR10-A00-0-V
R928022274滤芯2.0130PWR3-A00-0-M R928005865滤芯1.0063PWR20-A00-0-V
R928022292滤芯2.0130PWR3-A00-0-V R928005881滤芯1.0100PWR6-A00-0-V
R928022328滤芯2.0130PWR3-B00-0-V R928005882滤芯1.0100PWR10-A00-0-V
R928053022滤芯2.0130VS25-A00-0-M R928005883滤芯1.0100PWR20-A00-0-V
R928053581滤芯2.0150AS10-A00-0-M R928005898滤芯1.0160PWR3-C00-0-M
R928052302滤芯2.0150G100-AH0-0-M R928005899滤芯1.0160PWR6-C00-0-M
R928022321滤芯2.0150PWR10-B00-0-M R928005900滤芯1.0160PWR10-C00-0-M
R928022283滤芯2.0150PWR3-A00-0-M R928005901滤芯1.0160PWR20-C00-0-M
R928022301滤芯2.0150PWR3-A00-0-V R928005908滤芯1.0160PWR6-A00-0-V
R928022319滤芯2.0150PWR3-B00-0-M R928005910滤芯1.0160PWR20-A00-0-V
R928036861滤芯2.0160G130-A00-0-M R928005916滤芯1.0160PWR3-C00-0-V
R928010518滤芯2.0160G25-A0V-0-M R928005917滤芯1.0160PWR6-C00-0-V
R928010545滤芯2.0160G25-A0V-0-V R928005918滤芯1.0160PWR10-C00-0-V
R928008689滤芯2.0160G25-AH0-0-V R928005919滤芯1.0160PWR20-C00-0-V
R928012401滤芯2.0160G25-AHV-0-V R928005934滤芯1.0250PWR3-C00-0-M
R928048771滤芯2.0160G300-A00-0-V R928005935滤芯1.0250PWR6-C00-0-M
R928047213滤芯2.0160G60-A00-0-E R928005936滤芯1.0250PWR10-C00-0-M
R928008665滤芯2.0160H10XL-AH0-0-M R928005937滤芯1.0250PWR20-C00-0-M
R928008692滤芯2.0160H10XL-AH0-0-V R928005943滤芯1.0250PWR3-A00-0-V
R928012413滤芯2.0160H10XL-BHV-0-V R928005944滤芯1.0250PWR6-A00-0-V
R928008693滤芯2.0160H20XL-AH0-0-V R928005945滤芯1.0250PWR10-A00-0-V
R928010547滤芯2.0160H6XL-A0V-0-V R928005946滤芯1.0250PWR20-A00-0-V
R928006818滤芯2.0160PWR10-B00-0-M R928005952滤芯1.0250PWR3-C00-0-V
R928006845滤芯2.0160PWR10-B00-0-V R928005953滤芯1.0250PWR6-C00-0-V
R928006834滤芯2.0160PWR3-A00-0-V R928005954滤芯1.0250PWR10-C00-0-V
R928006816滤芯2.0160PWR3-B00-0-M R928005955滤芯1.0250PWR20-C00-0-V
R928006843滤芯2.0160PWR3-B00-0-V R928005970滤芯1.0400PWR3-C00-0-M
R928053935滤芯2.0160VS25-A00-0-V R928005971滤芯1.0400PWR6-C00-0-M
R928048875滤芯2.0250AS6-A00-0-M R928005973滤芯1.0400PWR20-C00-0-M
R928010571滤芯2.0250G10-A0V-0-M R928005979滤芯1.0400PWR3-A00-0-V
R928012454滤芯2.0250G10-AHV-0-V R928005980滤芯1.0400PWR6-A00-0-V
R928010572滤芯2.0250G25-A0V-0-M R928005981滤芯1.0400PWR10-A00-0-V
R928010599滤芯2.0250G25-A0V-0-V R928005982滤芯1.0400PWR20-A00-0-V
R928008743滤芯2.0250G25-AH0-0-V R928005988滤芯1.0400PWR3-C00-0-V
R928012455滤芯2.0250G25-AHV-0-V R928005989滤芯1.0400PWR6-C00-0-V
R928045753滤芯2.0250G250-A00-0-M R928005991滤芯1.0400PWR20-C00-0-V
R928047492滤芯2.0250G60-A00-0-V R928006006滤芯1.0630PWR3-C00-0-M
R928008719滤芯2.0250H10XL-AH0-0-M R928006007滤芯1.0630PWR6-C00-0-M
R928008746滤芯2.0250H10XL-AH0-0-V R928006008滤芯1.0630PWR10-C00-0-M
R928008756滤芯2.0250H20XL-BH0-0-V R928006009滤芯1.0630PWR20-C00-0-M
R928006915滤芯2.0400PWR3-A00-0-M R928006015滤芯1.0630PWR3-A00-0-V上一篇:REXROTH力士乐大流量滤芯

下一篇:REXROTH力士乐互换EPE滤芯

客户服务热线

13613269620

在线客服