TAISEI KOGYO双联过滤器滤芯

TAISEI KOGYO双联过滤器滤芯

产品介绍:TAISEI KOGYO双联过滤器滤芯适用大生工业双联过滤器,在不用停机的状态下即可轻松更换滤芯。选用新型滤材成承载较多的污物;过滤效率高。原始压力损失小、纳污量大、通油能力大。

产品详细

TAISEI KOGYO双联过滤器滤芯适用大生工业双联过滤器,在不用停机的状态下即可轻松更换滤芯。选用新型滤材成承载较多的污物;过滤效率高。原始压力损失小、纳污量大、通油能力大。可以保护机器的安全运行,延长设备使用时长。
诚誉公司替换TAISEI KOGYO大生工业滤芯,适用工业液压站、大生滤油机、大生过滤器、数控机床等,通用大生TAISEI KOGYO吸油滤芯、液压管路滤芯、回油滤芯、旋装滤芯。适用大生滤油机、吸油过滤器、管路在线过滤器、双联过滤器、回油过滤器、离线过滤器、滤油车、旋装过滤器。大生的滤芯型号不好确定,因为滤芯的端盖上型号不全,一般标注10U、20U、150W等,而且包装盒上的标识也不是很明确,有些标记“共通”等字样,致使不好确定型号。不过对于我们来说,用户可提供过滤器的标牌字样或滤芯包装盒的字样或提供滤芯的尺寸和端盖上的字母和数字即可确定滤芯型号。TAISEI KOGYO大生工业株式会社滤芯原产于日本,本公司通过对部分进口设备用TAISEI KOGYO滤芯进行替换,按照原样品开模并结合原样本解析,目前开发的滤芯型号有653个,原厂家在不断推陈出新、更新换代,本公司产品也在不断开发新产品。
部分滤芯型号:
 
P-VN-03A-200W P-VM-04-150W P-GC-6-200W
P-UH-08A-50UW P-UM-24B-20UW P-UM-08A-60W
P-LN-10-5UW P-LCN-10-10U P-3502-3-20U
P-UL-10A-8C P-GM-3-20U P-UH-10A-20UW
P-351-A-10-40UW P-351-A-12-10U T06-20P-QE
P-GF-A-06-3-20UW P-UL-24B-25C P-TM-3-40UW
P-LN-24-200W P-UH-03A-25C J-1330-10
P-352-A-16-60W P-UH-03A-100W P-UM-10A-40UW
P-351-A-10-50UW P-VN-08B-150W P-352-A-12-150W
P-GF-A-06-3-8C P-UH-03B-20U R12-010P
P-SH-2-3C P-SH-5-100W P-GM-3-8CH
P-SH-6-200W P-UH-06A-3CH P-351-A-20-100W
P-LND-04-8C P-UL-03B-20UW P-UM-03A-60W
P-UM-08A-5UW P-LND-03-150W P-LCN-10-3C
P-UL-04A-50UW P-LND-04-150W P-UM-08A-200W
P-GF-A-03-3-20U P-UH-03A-50UW PC-4-25C
P-GF-A-2-08-40U P-3501-2-100W P-UH-16A-60K
P06-100SW P-GC-6-50UW P-UH-03A-3C
P-352-B-06-3C P-TL-100-40U P-TM-2-5UW
P-352-A-10-200W P-UL-10A-5UW P-UH-12B-40UW
P-UM-12-20U P-LND-08-50UW P-SH-2-3CH
P-VN-04A-60W P-UH-04A-10UW P-GC-5-3CH
P-UM-10A-150W P-LN-20-10UW P-352-A-20-5UW
P-VM-08-60W P-3502-3-100W F-913-1
P-351-A-03-150W P-GM-3-40U P-352-A-16-150W
P-UL-10A-150W P-351-A-12-20U P-UH-16-8CH
P-LN-16-10UW P-UL-16A-20UW P-UM-03A-5UW
P-GF-A-03-3-10UW P-352-A-20-25C P-UH-06A-50UW
P-351-A-04-60W P-UH-03A-40U P-LND-08-200W
P-GC-5-10UW P-3502-3-200W P-LCN-10-8C
P-352-A-12-50UW P-VN-08B-200W P-UL-04A-5UW
P-351-A-04-10U P-UH-16A-5UW P-GC-5-8CH
P-352-A-04-150W P-UH-03B-40U P-GM-3-3C
P-352-B-08-60W P-GF-A-08-2-60W P-UH-03A-3CH
P-VM-10-150W P-351-A-16-5UW P-3501-2-5UW
P-GF-A-03-3-40U P-UH-06A-8C SFT-02-150W
F06-100SW P-UL-03B-40UW P-SC-40UW
P-UL-06A-20U P-TL-40-20U P-GF-A-03-2-8CH
P-351-A-20-8C P-SH-6-5UW P-LN-16-50UW
P-351-A-10-25C P-3501-3-8C P-351-B-08-100W
SFT-03-150W PF-A-08-2-200W P-STU-08-150W
P-TRF-24-20U PF-A-08-2-40UW P-UL-12A-50UW
P-VN-04A-100W P-TL-150-10U P-UH-10A-10UW
P-GM-3-8C P-3501-2-8C P-UH-06A-5UW
P-VM-08-100W P-UM-03A-10UW P-SH-2-200W
上一篇:TAISEI KOGYO大生回油滤芯

下一篇:TAISEI KOGYO大生管路过滤器滤芯

客户服务热线

13613269620

在线客服